Tag: Upper Vaitarna

spot_img

कसारा घाटातील समुद्रास वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे सुयोग्य नियोजन केल्यास औरंगाबादसाठी होऊ शकतो २४ तास पाणी पुरवठा

कसारा घाटातील समुद्रास वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे सुयोग्य नियोजन केल्यास औरंगाबाद व DMIC साठी होऊ शकतो २४ तास पाणी पुरवठा तसेच अहमदनगर, नाशिक ची पाणी समस्या काही प्रमाणात कमी करणे शक्य आहे.