“व्हाय दिस कचराकोंडी?’

0
282

व्हाय दिस कचराकोंडी?’

यो औरंगाबादकर!

आय एम सिंगिंग अ साँग

सुपर सिटी,

फ्लॉप सिटी

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

 रिदम करेक्ट?

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

 मेंटेन प्लीज..

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

 वी वोट मून, मून, मून

मून कलर सॅफ्रॉन

बिहाइंड कचराकुंडी डर्टी पॉलिटिक्स,

फ्युचर लुकिंग डार्क..

 व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

व्हाईट कॉलर ऑफिसर, ऑफिसर ऑफिसर हार्ट मर्सिलेस पर्सेंट, गेन गेन

                औरंगाबाद्कर्स फ्युचर डार्क

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

नाना- नाना, दादा- दादा, भाऊ- भाऊ, काका- काका,

साहेब-साहेब, भैया-भैया..

व्हेअर आर यु?

पा पा पा.. पा पा पा.. पा पा पा.. पा पा पा..

औरंगाबाद्कर्स फस्सी..

हाहा, हाहा, हाहा

सुपर पॉलिटिशियन्स रेडी?

रेडी 1 2 3 4

वाह! व्हाट ए चेंज ओव्हर कोर्पोरेटर्स

ओके, लीडर्स नाऊ ट्यून चेंज

औरंगाबाद महापालिका

ओन्ली इंग्लिश..

औरंगाबादला प्रोजेक्ट

प्रोजेक्टला ब्राईब

पीपल्स आईज फुल्ल टीअर

एम्प्टी लाईफ

लीडर कम,

लाईफ रिव्हर्स गिअर

सीएम सीएम

ओह माय सीएम

यु शो अस कॅरट

हाउ दिस विकास?

आय वान्ट टू नो हाउ?

गॉड,  वी आर डायिंग,

पॉलिटिशियन्स हॅप्पी नाउ

दिस साँग फॉर ऑल पॉलिटिशियन्स

वी डोन्ट हॅव चॉईस

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

व्हाय दिस कचराकोंडी, कचराकोंडी, कचराकोंडी?

फ्लॉप सिटी…

अभिजित हिरप

(९४०४४८८९१२,७७२००४४९१२)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here